Interactieve Gids voor het CD-Wezen

Herbert Blankesteijn, NRC Handelsblad 4-8-'94,
herzien 8-11-'95


CD-i, CD-ROM, Photo-CD, 3DO, Playstation, Laserdisc... Als het ooit mis gaat met de digitale schijven dan komt dat doordat er te veel verschillende, niet uitwisselbare, soorten zijn. Het is moeilijk de overeenkomsten, verschillen en gebruiksmogelijkheden te overzien. Met behulp van dit interactieve artikel kunt u proberen dit overzicht te krijgen.
  • Overzicht diverse soorten CD's.
  • CD-i versus CD-ROM.

  • Dit artikel mag worden gedownload, gelezen en zelfs gekopieerd, maar alleen voor eigen gebruik. Vermenigvuldigen met winstoogmerk is niet toegestaan. Copyright Herbert Blankesteijn.
  • Terug naar het CD-ROM-menu.
  • Terug naar het CD-i-menu.
  • Terug naar het Hoofdmenu Archief Herbert Blankesteijn.