Voor als er herrie komt

Herbert Blankesteijn, Technisch Weekblad 28-9-'94


Een computerprogramma van de Natuurkundewinkel in Groningen berekent het 'aequivalente geluidsniveau' uit verkeersgegevens. Een ingenieur moet dat zelf in een spreadsheet kunnen.

Nu bent u een oppassende, conservatieve burger zonder interesse in actievoeren. Morgen blijkt dat ze gindse verkeersweg willen verbreden. Not In My Back Yard, denkt u - en voor u het weet leidt u een pressiegroep, want als ingenieur kunt u van iedereen in de straat het best uw woordje doen in technische en beleidsmatige zaken.

Voor u is er dan SRM-1 (Standaard RekenMethode 1), een 'Doe-Het-Zelf-computerprogramma' dat sinds kort voor het publiek te koop is bij de Natuurkundewinkel van de Rijksuniversiteit Groningen. U kunt daarmee lawaai berekenen op basis van gegevens over de intensiteit van het verkeer. Wat wordt het lawaai als de snelheid verandert, of het wegdek, of het aantal vrachtwagens? Rikketik op het toetsenbord en uw prognose is daar, volgens de rekenmethode van de ambtenarij zelf. Prijs 25 gulden, inclusief een bondige, heldere handleiding.

Als u het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai niet uit het hoofd kent, staan u wel een paar verrassingen te wachten. Herrie wordt in Nederland in principe niet gemeten maar berekend. De gegevens over het verkeer mogen uit prognoses komen. Bij een procedure wordt u vast niet serieus genomen als u de auto's gewoon heeft geteld.

Gemeten lawaai is al helemaal niet relevant. Zo is er een 'aftrekpost' omdat door technische vondsten het verkeer steeds stiller wordt, en dag- en nachtgeluid worden op een rare manier tot een eindcijfer gecombineerd.

SRM1 wil gegevens over vier categorien voertuigen: aantallen per uur en snelheid voor elke groep apart. Voor overdag en voor 's nachts. Dat krijg je nooit bij elkaar, dacht ik. Tot mijn verbazing kon een ambtenaar op het gemeentehuis deze gegevens voor een grote verkeersader zo opdreunen. Prognoses en schattingen, dat wel. Maar dat hoort dus zo. Met zulke cijfers heb je in SRM1 vrijwel onmiddellijk het 'aequivalente geluidsniveau' op je scherm. Er zijn een paar beperkingen: de verharding moet bijvoorbeeld van n type zijn en er mogen geen afschermingen zijn. Mt afschermingen is er een 'SRM2' nodig, maar die schijnt te moeilijk te zijn voor het publiek.

Attent gemaakt op het bestaan van SRM1 merkte mijn gemeenteambtenaar droogjes op dat hij de berekeningen allang zelf in Lotus had geprogrammeerd. Dat kan een ingenieur natuurlijk ook. Een goede actievoerder weet die formules wel te achterhalen.

Natuurkundewinkel RU Groningen: 050-634867


Het materiaal dat hier verkrijgbaar is mag worden gedownload, gelezen en zelfs gekopieerd, maar alleen voor eigen gebruik. Vermenigvuldigen met winstoogmerk is niet toegestaan. Alles is copyright Herbert Blankesteijn, tenzij anders vermeld.
  • Terug naar het Menu Overige Software.
  • Terug naar het Hoofdmenu Archief Herbert Blankesteijn.