Het hek als gehaktmolen

Herbert Blankesteijn, Technisch Weekblad 5-6-'96


Voorzieningen die klimmende onverlaten moeten ontmoedigen bieden vaak juist houvast aan handen en voeten. Zo niet Vandgard, een systeem van scherpe krullen dat om zijn lengte-as kan draaien.

Een sportcentrum in een dorp in de provincie Utrecht. Een overdekte hal met een bijna plat dak, en daarnaast een ruime, goeddeels lege parkeerplaats waar het goed en gratis voetballen is. En hoe gaat dat als er in de buurt van een dak wordt gevoetbald: de bal belandt er op. Wie 'm geschoten heeft moet 'm halen. De regenpijp onder het laagste punt van het dak van de sporthal is ernstig gescheurd en gebroken door al het klimmen.

Maar de laatste bal, een fel oranje exemplaar, is boven blijven liggen. Een nadere studie van de meest voor de hand liggende klimroute maakt duidelijk hoe dat komt. Langs de rand van het dak is een kraag van metalen krullen aangebracht, qua model zeer geschikt voor een gehaktmolen maar dan wat groot uitgevoerd. De scherpgerande krullen zijn enkele decimeters lang en gemaakt van blinkend, roestvrij metaal. Wat je niet ziet, maar wel merkt als je langs de regenpijp omhoog klautert, is dat de verschansing kan draaien om zijn lengte-as. Andere klimwerende voorzieningen werken vaak juist als klimrek, maar dit systeem biedt evenveel houvast als groene zeep.

Vandgard Rotating Barrier heet het, en de beheerder is tevreden. 'Toen het dak gerepareerd moest worden wilde ik dat het ook goed zou blijven. Het kwam zelfs voor dat die jongens op het dak doeltjes maakten en daar voetbalden. Sinds we dit hebben geïnstalleerd merk ik niet meer dat ze boven komen. Ik moet nu eens in de zoveel tijd zelf ballen gaan rapen, met een ladder.'

De importeur, Euro Sell Nederland, vermeldt zelf in haar publiciteitsmateriaal dat degeen die maatregelen neemt om indringers te weren, aansprakelijk is als een indringer daardoor letsel oploopt. En als deze barrière onverlaten afhoudt van pogingen tot klimmen, dan is het ook in dit opzicht veiliger voor de partij die zijn eigendom beschermt. Euro Sell beroemt zich op een voorbeeld van een bedrijf dat jaarlijks zo'n tachtig gevallen van vandalisme en inbraak moest verduren en daarbij bijna een ton schade leed. Na installatie van 8000 gulden aan Vandgard-verdedigingswerken liep dit terug tot één incident in een jaar. Hoe in dit geval de booswicht binnenkwam en hoe het met hem afliep vermeldt het verhaal niet.

Het is zelfs mogelijk een trillingssensor te laten installeren, maar als het systeem zo goed werkt als wordt geclaimd is dat natuurlijk niet nodig. Architecten kunnen de specificaties van Vandgard op schijf krijgen (Autocad), zodat daarmee al vroeg in de ontwerpfase makkelijk rekening kan worden gehouden. De gevolgen voor het spelniveau van het Nederlandse voetbal merken we pas over een jaar of vijftien.

Euro Sell, 0317-318232


Het materiaal dat hier verkrijgbaar is mag worden gedownload, gelezen en zelfs gekopieerd, maar alleen voor eigen gebruik. Vermenigvuldigen met winstoogmerk is niet toegestaan. Alles is copyright Herbert Blankesteijn, tenzij anders vermeld.
  • Terug naar het Produktenmenu.
  • Terug naar het Hoofdmenu Archief Herbert Blankesteijn.