Het elektrische schaap

Herbert Blankesteijn, Technisch Weekblad 20-9-'95


Een maaimachine op zonneŽnergie neemt een grootgrondbezitter veel werk aan het gazon uit handen. Ook de Solar Maaier zelf is nagenoeg onderhoudsvrij.

Ze zeggen bij Husqvarna dat de makers van de Solar Maaier zich hebben laten inspireren door het schaap. En het lijkt inderdaad of er een huisdier over het gazon scharrelt. Zodra de zon zich laat zien komt hij in actie. Op eigen houtje drentelt hij rond, nu en dan wat geluidjes makend. Is het gras kort, dan volgt hij een willekeurig pad; waar het lang is gaat hij systematisch in vierkanten te werk. Van schaduw houdt de Solar Maaier niet. Schaduwpartijen slaat hij over; die komen aan de beurt als de zon elders aan de hemel staat. Hij eerbiedigt perken met petunia's, 'hiermee is de Solar Maaier duidelijk superieur aan het schaap,' aldus de fabrikant.

Zoals de naam al verraadt is de Solar Maaier een maaimachine op zonneŽnergie. De zonnecellen laden een accu op en in theorie zou hij zelfs 's nachts kunnen werken maar voor de zekerheid doet hij het alleen als hij er niet slechter van wordt. Bij bewolking legt hij zichzelf arbeidstijdverkorting op. Bijladen via het stopcontact is daardoor nooit nodig. Handmatig bijmaaien soms wel. Maar niet vaak; de Solar Maaier is ontworpen voor overkill. Hij maait heel vaak kleine flintertjes gras af die tussen de grassprieten in vallen en snel verteren. Daardoor zal er minder kunstmest nodig zijn. Alle voedingstoffen blijven binnen de omheining.

Omheining? Hoe voorkom je dat zo'n robot de perken in koerst? Daar moet je wel even wat voor doen. Er moet een zwakstroomkabel (met zonnegenerator) langs de hele omtrek van het grasveld worden ingegraven. Door dat slim te doen kunnen met ťťn kabel ook eventuele 'eilanden' op het veld worden beveiligd. De kabel produceert twee signalen: een is overal in de tuin waarneembaar en maakt de maaier duidelijk dat de kabel werkt. Is dit signaal er niet dan stelt de Solar Maaier vast dat de situatie niet veilig is en hij weigert aan het werk te gaan. Het ander signaal is alleen te detecteren binnen 40 cm van de kabel zelf, dus vlak bij de gazonrand. Het zorgt ervoor dat het elektrische schaap rechtsomkeert maakt.

Zo zijn er nog veel meer veiligheidsvoorzieningen. De eigenaar kan een pincode invoeren tegen ongeautoriseerd gebruik. Bij optillen slaat de maaier alarm, en ook als hij vastzit. Naar keuze kun je hem programmeren om boven een bepaalde vochtigheid niet te maaien. Er zijn maar een paar dingen waar je zelf om moet denken: nu en dan de zonnecellen en de onderkant schoonmaken en geen rommel op het gras laten slingeren. Een Solar Maaier kost f. 5995,- (incl.BTW) en zal dus alleen worden aangetroffen bij eigenaars van een gazon formaat schapenwei.

Husqvarna Bos & Tuin
De Nort 20
3931 NG Woudenberg


Het materiaal dat hier verkrijgbaar is mag worden gedownload, gelezen en zelfs gekopieerd, maar alleen voor eigen gebruik. Vermenigvuldigen met winstoogmerk is niet toegestaan. Alles is copyright Herbert Blankesteijn, tenzij anders vermeld.
  • Terug naar het Produktenmenu.
  • Terug naar het Hoofdmenu Archief Herbert Blankesteijn.