Uitbreiding van de stereo met RDS

Herbert Blankesteijn, Technisch Weekblad 31-1-'96


Radio Data Systeem is een teletekst-achtige service op de radio. De duurdere stereo's zijn ermee uitgerust. Nu is het ook mogelijk een oude stereo te 'upgraden', dus van RDS-ontvangst te voorzien.

Televisietoestellen zijn bijna niet meer te krijgen zonder Teletekst. Het corresponderende fenomeen bij de radio, Radio Data Systeem (RDS) is veel minder ingeburgerd. RDS is een stroompje informatie dat met het signaal van een FM-zender wordt meegestuurd: bijvoorbeeld op welke zender is afgestemd, en welke omroep aan het woord is met welk programma.

De luisteraar merkt daar niets van tenzij hij een toestel heeft dat voor RDS-ontvangst geschikt is. Ook teletekst kan immers alleen zichtbaar gemaakt worden met een speciale decoder, al is die tegenwoordig bijna standaard. Maar RDS zit uitsluitend in de duurdere stereo's en autoradio's. Conrad in Boekelo heeft nu een apparaatje geconstrueerd dat voor f. 69,95 de hi-fi-installatie met RDS uitrust. Het is een klein zwart doosje met een uitleesvenster dat bovenop de stereotoren kan staan en dat tussen de tuner en de versterker wordt geschakeld.

In het gebruik van de 'RDS-Manager' vallen verschillende dingen op. In de eerste plaats dat veel zenders geen RDS-informatie uitzenden. Radio 1 tot en met 4 wel, en de meeste regionale en lokale stations ook, maar Radio 5 niet. Dat is van origine een middengolfzender (AM) en de middengolf kent geen RDS. Veel andere zenders komen via een satelliet op de kabel, en het transport van en naar de satelliet gaat op een manier die ook geen RDS toelaat. Met ander woorden: veel zenders waarbij RDS-informatie van pas zou komen hèbben helemaal geen RDS. De RDS-Manager kan hier niets aan doen maar het is wel relevant voor het nut van een RDS-voorziening. Het bezwaar weegt alleen zwaar als je je tuner op de kabel hebt aangesloten. Pik je je FM-zenders uit de lucht, dan is het gemis niet zo voelbaar omdat je dan geen satellietzenders of Radio 5 op de FM hebt.

Een gebrek van de RDS-Manager zelf vindt zijn oorzaak in het feit dat het een extern toegevoegd doosje is. Een tuner of autoradio met geïntegreerde RDS kan tijdens het afspelen van een CD of cassette de muziek automatisch onderbreken voor verkeersinformatie of nieuws. Dat krijgt de RDS-Manager niet voor elkaar. Verder kan de RDS-Manager niet worden gebruikt bij een tuner-versterker, omdat daar het signaal tussen tuner en versterker niet kan worden onderschept.

Intussen vertoont het apparaatje bij de gebruikelijke Nederlandse zenders onverstoorbaar de standaard RDS-berichten en verdient het een compliment voor zijn tolerantie: hij moet voedingsspanningen van 9 tot 16 Volt aankunnen, maar hij blijkt zelfs genoegen te nemen met 7,5 V. Als je je van de beperkingen bewust bent is het een goedkope manier om aan een duur snufje te komen.

Conrad, 06-0996600


Het materiaal dat hier verkrijgbaar is mag worden gedownload, gelezen en zelfs gekopieerd, maar alleen voor eigen gebruik. Vermenigvuldigen met winstoogmerk is niet toegestaan. Alles is copyright Herbert Blankesteijn, tenzij anders vermeld.
  • Terug naar het Produktenmenu.
  • Terug naar het Hoofdmenu Archief Herbert Blankesteijn.