Papier 'Made in Cyberspace'

Herbert Blankesteijn, Intemediair 3-2-'95


'DE KRANT IS DOOD', balkt de omslag van het februarinummer van Net, een tweemaandelijks blad over het Internet dat in januari zijn tweede nummer uitbracht. Het bijbehorende verhaal gaat over nieuwsvoorziening op het Internet en is niets méér dan een lijst van elektronische kranten. Nergens wordt duidelijk waarom of hoe deze de papieren concurrent om zeep zouden helpen. Waarom hebben radio en TV dat dan niet gedaan? Hoe zat het ook weer met het papierloze kantoor?

Voor een verschijnsel dat de gedrukte media overbodig gaat maken genereert het Internet opmerkelijk veel tijdschriften. Behalve Net heb je Net Info, Tele-PC en in Amerika bijvoorbeeld Internet World, allemaal zeer jonge publikaties. Er is nog maar één geval bekend van een computerblad dat het lef had zichzelf op te heffen. Dat was Hack-Tic, het ondeugende krakersorgaan dat inderdaad kon aannemen dat alle lezers nu wel on-line waren en zichzelf op het net van subversieve informatie konden voorzien. Andere bladen, zoals Wired en Wav, maken een elektronische editie naast de tweemaandelijkse baal papier. Voor beide lijkt een markt te zijn. Zijn de jongens van Hack-Tic pioniers of vormen ze een subcultuur, zoals je ook mensen hebt die alléén TV kijken? Een analyse van dat vraagstuk zou interessant zijn, maar ontbreekt in Net.

Er wordt wel gezegd dat het niets wordt met lectuur op een beeldscherm omdat dat te vermoeiend is, of te kil. Neuzen in drie Nederlandstalige Netbladen leert dat de drukpers er ook wat van kan. Net Info bijvoorbeeld bevat maar liefst vier artikelen door de New Age-profeet Luc Sala, tevens hoofdredacteur. Eén van die stukken gaat ook nog over Luc Sala, die voorts een gedicht van zichzelf geplaatst heeft weten te krijgen. Omdat dit wat veel van het goede is (Joost mag weten hoeveel van de niet ondertekende stukken Sala heeft geschreven) moet Net Info hier verder buiten beschouwing blijven.

Net en Tele-PC lijken de oudere, algemene computerbladen nog te willen overtreffen in walmende koppen en grafisch machtsvertoon. Kolommen, kaders en afbeeldingen zijn lukraak in elkaar gepuzzeld, tien lettertypes op één pagina is geen uitzondering, soms worden stukken op hun kant geplaatst en dit alles wordt kracht bijgezet met blaartrekkende kleuren die bij voorkeur dwars door de tekst heen lopen. Het valt niet mee nog iets waar te nemen van de inhoud.

Ook Tele-PC overspeelt zijn hand op de omslag. 'De hype ontzenuwd' verwijst naar een reeks nogal brave artikelen waarvan er één gaat over wat omroepen en uitgevers doen op het net, een ander over activiteiten van de commercie en een derde over Internet en wetenschap - van dat laatste artikel ontbreekt een gedeelte. Wat nu de hype is en hoe die is ontzenuwd blijft onduidelijk. Het komt erop neer dat sommige bedrijven en sommige vertegenwoordigers van de gevestigde media succes hebben op het Internet, en andere minder. Tja.

Dat neemt niet weg dat in beide bladen nuttige informatie te vinden is. Ze hebben allebei artikelen over zoekmethodes (van levensbelang!), over muziek via het net, en beide bladen staan vol interessante Internet-adressen die de lezer zou kunnen proberen. Sommige stukken zijn weinig anders dan opsommingen van zulke adressen. Het huidige, eerste nummer van Tele-PC heeft een stap-voor-stap handleiding hoe je als beginneling op het Internet komt; het eerste nummer van Net had zoiets drie maanden geleden ook. Allebei hebben ze een stuk over het uitbuiten van de mogelijkheden van het Internet als je alleen maar een aansluiting hebt voor elektronische post. Het blijkt dat zo'n gebrekkige faciliteit, mits slim gebruikt, toch vrijwel geen beperkingen heeft - behalve dat alles wat langer duurt.

Wat zijn de verschillen tussen Net en Tele-PC? Net is populair en gaat 'op zoek naar de wereld achter de contactadvertenties op het Internet. Over rode oortjes en eenzaam gehunker.' 'Op zoek naar de waarheid achter de digitale media.' 'Op zoek naar de waarheid achter de Internethype.' Maar heeft daarnaast aardige doe-het-zelf-stukken over videotelefonie via het Internet en over zelf World Wide Web-pagina's maken (het WWW maakt het mogelijk met een klik van de muis van de ene Internet-computer naar de andere te springen). Tele-PC is zakelijker en breder georiënteerd met stukken over ergonomie voor de telewerker thuis en vergelijkingen van de Internetvoorzieningen van besturingssystemen als Windows en OS/2. Opmerkelijk is het verschil in niveau tussen deze laatste bijdrage en die in hetzelfde blad over de eerste schreden op het net. Misschien is het de bedoeling met verschillende stukken verschillende publieksgroepen aan te spreken.

Bladen over het Internet zijn vooral handig voor nieuwelingen die dezelfde informatie nog niet via het net kunnen krijgen. Dat betekent voor de komende jaren een gigantische markt. Willen ze daar optimaal van profiteren, dan moeten ze eerst een grafisch toegankelijk produkt maken. En dan live fast and die young, want als er bladen sneuvelen door de popularisering van het net, dan zullen zij het zijn.


Het materiaal dat hier verkrijgbaar is mag worden gedownload, gelezen en zelfs gekopieerd, maar alleen voor eigen gebruik. Vermenigvuldigen met winstoogmerk is niet toegestaan. Alles is copyright Herbert Blankesteijn, tenzij anders vermeld.
  • Terug naar het Internetmenu 16+.
  • Terug naar het Hoofdmenu Archief Herbert Blankesteijn.