De pezen kiezen voor ergonomisch

Herbert Blankesteijn, Technisch Weekblad, najaar '95


Toetsenborden in nieuwe modellen veroveren de markt: door een andere vormgeving van het toetsenbord gaat de gebruiker langer mee. Een van de leveranciers is Microsoft.

De meeste mensen die vaak en intensief achter de computer werken krijgen nooit klachten. Een enkeling krijgt ze wel en heeft er veel last van. Het ziektebeeld RSI (Repetitive Strain Injury, letsel door herhaalde inspanning) is langzamerhand erkend als een aandoening die je kunt oplopen door steeds herhaalde handelingen onder ergonomisch ongunstige omstandigheden. Daarbij raken pezen chronisch ontstoken of beschadigd. Bewegen wordt pijnlijk of zelfs onmogelijk. In het ergste geval is arbeidsongeschiktheid het gevolg. En manier om RSI op te lopen is dag in dag uit ingespannen aan een toetsenbord werken. De pezen van ellebogen en polsen zijn voortdurend bezig de handen zwevend te houden en kunnen dat bij sommige mensen niet bolwerken.

Met eenvoudige maatregelen is de kans op kapotte pezen te minimaliseren. Bijvoorbeeld door voldoende pauzes, afwisseling en een doordacht ingerichte werkplek. Een andere mogelijk zinvolle maatregel is een ergonomisch toetsenbord. Verschillende leveranciers, onder andere Apple en Microsoft, verkopen deze futuristische accessoires. Ze zien eruit alsof ze op een rare manier zijn geknakt. In de eerste plaats is het de bedoeling dat de handen zich niet in bochten hoeven wringen om bij de toetsen te kunnen. Vandaar het knakken. In de tweede plaats moet aan de polsen steun worden geboden, zodat de handen 'liggend' de toetsen kunnen bedienen en de pezen niet de hele tijd hoeven hengelen.

Microsoft laat niets aan het toeval over. Het Natural Keyboard heeft een waarschuwingslabel: 'WARNING! Continuous use of a keyboard may cause RSI's...' De handleiding is weinig anders dan een ergonomieles, want ook een ergonomisch toetsenbord kun je verkeerd gebruiken. Het toetsenbord zelf is welvend gevormd en doet enigszins denken aan een buitenaard ruimteschip. De recensent met beginnende pijn in de polsen - kwam dat even goed uit - had een interessante reeks gewaarwordingen. Eerst wanhoop: de toetsen zijn niet meer waar ze waren. Smokkelen, bijvoorbeeld de G of de B met rechts typen, gaat niet meer omdat de toetsen nu ondubbelzinnig tussen de handen zijn verdeeld. Na een korte leerfase de opluchting: hoera, eindelijk steun tijdens het tikken. Daarna weer een dipje, want niet alle toetsen zijn te bereiken vanuit vaste handposities. De cijfers zijn wat moeilijk bereikbaar en vooral Backspace en Escape lijken verder weg dan ooit. Dit geeft nieuwe hinder en aanpassingsproblemen; het nieuwe en het oude toetsenbord wisselen elkaar een paar keer af, maar uiteindelijk kiezen de pezen voor ergonomisch. Het Natural Keyboard mag blijven.

Bij het Natural Keyboard wordt een programmaatje geleverd waarmee je het aantal toets- en muishandelingen kunt verminderen: bijvoorbeeld met veel gebruikte applicaties onder functietoetsen. Het toetsenbord kost in de winkel circa f. 235,-

Microsoft, 02150-89189


Het materiaal dat hier verkrijgbaar is mag worden gedownload, gelezen en zelfs gekopieerd, maar alleen voor eigen gebruik. Vermenigvuldigen met winstoogmerk is niet toegestaan. Alles is copyright Herbert Blankesteijn, tenzij anders vermeld.
  • Terug naar het Produktenmenu.
  • Terug naar het Hoofdmenu Archief Herbert Blankesteijn.