Waar is de gemeente?

Herbert Blankesteijn, Overheid Innovatief, januari '00

Wat zou onverstandiger zijn voor een gemeente: internet helemaal negeren of een halfslachtige houding aannemen?

Op zichzelf vind ik dat elke zichzelf respecterende instantie aanwezig hoort te zijn op Internet. En dat meen ik heel letterlijk. Een bedrijf dat deze mogelijkheid laat liggen om het publiek over zichzelf te informeren, neemt zichzelf niet serieus. Nu het aantal aansluitingen op Internet in de miljoenen loopt, kun je het niet maken dit informatiekanaal niet te gebruiken. Al was het maar met een digitaal uithangbord of een digitale folder, zonder 'interactieve' elementen.

De voordelen zijn talloos. Zaken waarover burgers nu nog telefonisch inlichtingen vragen, kunnen op een website worden uitgelegd. Dat geldt voor het ophalen van grof vuil, dingen rond verkiezingen, openingstijden van afdelingen en noem maar op. Vaak krijgen inwoners daarover wel folders, maar die worden niet gelezen of raken zoek. Een website kan mensen informeren op het moment dat ze aan informatie behoefte hebben - hij moet dan wel zo zijn ingericht dat alles makkelijk te vinden is. Een overzichtelijke opmaak is een vereiste, en er moet in elk geval een interne zoekmachine zijn. Verder moeten de pagina's niet zo heftig zijn opgeleukt door een wereldvreemde whizkid dat mensen met wat oudere apparatuur of software er niets aan hebben. Zo'n informatieve website kan de ambtenaren veel werk uit handen nemen omdat de burgers zelf het antwoord op hun vragen kunnen vinden.

Je kunt je zelfs voorstellen dat een gemeente op internet discussiegroepen organiseert, een nieuwsbrief uitgeeft, en jongeren met spelletjes probeert te interesseren voor gemeentezaken. De eens zo slaperige NCRV boekt met dit soort initiatieven veel succes. De mogelijkheden zijn legio - ik zou graag zeggen dat creativiteit de enige beperking is, maar dat is jammer genoeg niet het geval. Deze laatstgenoemde gebruiksmogelijkheden van Internet besparen geen werk, maar zijn juist heel arbeidsintensief. Tijd en geld, of anders gezegd de prioriteiten, spelen hier de hoofdrol.

Nu ben ik eens gaan kijken hoe het op Internet zit met mijn eigen gemeente. En die gaat dus halfslachtig te werk. Ze is niet met een officiële site aanwezig, zoals ik snel genoeg kan uitvinden. Door de regels die gelden voor naamgeving van de 'domeinnamen' op Internet weet ik dat het adres www.mijngemeente.nl zou moeten zijn. Dat adres blijkt niet in gebruik te zijn. De onvolprezen site www.overheid.nl en verschillende zoekmachines bevestigen de afwezigheid van mijn gemeente op het Web.

Wat wel bestaat is de site www.mijngemeente.com. Sites in het com-domein zijn aan minder regels gebonden omdat het formeel Amerikaanse sites zijn. Iedereen die een domeinnaam eindigend op .com wil hebben, kan deze krijgen, vooropgesteld dat deze niet al aan iemand anders is toegewezen. Www.mijngemeente.com behoort toe aan een enthousiasteling uit mijn dorp, die veel tijd en ook geld steekt in het maken van een werkelijk leuke en nuttige weblokatie. Toch zou ik elke gemeente aanraden om behalve het domein uwgemeente.nl, ook de namen uwgemeente.com, -.net, -.org en -.nu te claimen (en misschien nog wel meer), al was het maar om te voorkomen dat louche types oncontroleerbare dingen gaan doen onder een officieel klinkende naam.

Niets dan lof evengoed voor www.mijngemeente.com. Veel van de mogelijkheden die ik hierboven heb genoemd, functioneren daar al. Sterker, de site doet zo precies wat de gemeente eigenlijk zelf had moeten doen, dat de gemeente van de weeromstuit met de maker is gaan samenwerken. Allerlei officiële gemeenteinformatie wordt nu via mijngemeente.com bekendgemaakt. Waarop ik me afvraag: wat is onverstandiger voor een gemeente? Géén site hebben, of zich associëren met een site waarover de gemeente zelf geen werkelijke controle heeft? Mijngemeente.com is heeft inmiddels om begrijpelijke redenen de vorm gekregen van een eenmansbedrijf en wordt zelfs door andere commerciële bedrijven gesponsord. Op een heel beschaafde manier, maar voor een semi-officiële overheidssite vind ik dat toch dubieus.

Er moet een gemeentelijke site zijn. Het gemeentehuis kan ook niet zonder receptie, en de gemeente laat het verspreiden van gemeentelijk drukwerk ook niet aan het particulier initiatief over. Als uw gemeente de deskundigheid voor het maken van zo'n informatiebron mist, haal zo'n enthousiasteling dan binnen, betaal zijn kosten en eventueel een honorarium, en geeft de site het adres uwgemeente.nl. Dan weten de gemeente en de maker waar de verantwoordelijkheden liggen, en weet de burger wat officiële informatie is.


Het materiaal dat hier verkrijgbaar is mag worden gedownload, gelezen en zelfs gekopieerd, maar alleen voor eigen gebruik. Vermenigvuldigen met winstoogmerk is niet toegestaan. Alles is copyright Herbert Blankesteijn, tenzij anders vermeld.


Terug naar het Hoofdmenu Archief Herbert Blankesteijn.

Terug naar het menu Overheid Innovatief