Herbert zoekt: Actie tegen Greenpeace

Herbert Blankesteijn

Een week geleden heeft Greenpeace de hoofdingang van het kantoor van Hewlett-Packard in Utrecht geblokkeerd met een muur van duizend oude HP-computers. In de computers van HP zou gif zitten en HP zou weigeren dat eruit te halen. Het gaat om broomhoudende vlamvertragers, stoffen die helpen voorkomen dat je pc in de fik vliegt. Volgens Greenpeace gaan Samsung, Nokia, Sony en Philips vervangers gebruiken.

Ik weet niet of er goede alternatieven zijn, het zou kunnen. Wel valt op dat Greenpeace nergens de naam van zo'n alternatief noemt. Als ik pr-functionaris was bij een electronicabedrijf zou ik onmiddellijk zeggen dat Greenpeace zijn zin kreeg. Daarna zien we verder, zou ik denken.

De manier van actievoeren van Greenpeace stinkt. Bij de 'Dubieuze Dagen Test' [LINK: www.greenpeace.nl/gif] kun je zogenaamd je apparatuur testen. Je klikt de merken aan die je hebt, en je kunt de typenummers invullen maar dat hoeft niet. Klik je door dan krijg je altijd de tekst: 'De kans is zeer groot dat er giftige stoffen in jouw xyz zitten.' Volgt een kant-en-klare petitie aan jouw fabrikant die je met één klik kunt versturen. Dit is geen test maar gewoon een lijst van bedrijven die Greenpeace onder druk wil zetten. Het is een dubieuze manier om mensen te verleiden een petitie te ondertekenen.

In het nieuwsbericht [LINK: http://www.greenpeace.nl/news/details?item%5fid=650984] op de site van Greenpeace staat: 'In het voorjaar bleek uit testen die TNO in opdracht van Greenpeace heeft uitgevoerd, dat HP-computers voor twintig procent bestaan uit broomhoudende vlamvertragers.' Een kilo vlamvertrager in elke vijf kilo computer? Ik dacht dat je maar een snufje nodig had, en alleen in kunststoffen. Een normale gang van zaken zou zijn dat Greenpeace linkte naar het bewijs voor deze spectaculaire bewering. Maar nee hoor.

Ik heb het rapport zelf gevonden [LINK: http://www.greenpeace.nl/multimedia/download/1/475310/0/Determination_of_Selected_Additives_in_Consumer_Products.pdf]. TNO heeft drie pc's onderzocht, waarvan één van HP, een Pavilion A250, die nu niet meer te krijgen is. Hp scoorde inderdaad 20%, IBM 5% en Dell 1,5% maar pas nadat alle ijzer, draden en glas waren verwijderd. Zo gaat Greenpeace dus te werk (en TNO werkt eraan mee). Er wordt één exemplaar onderzocht, alle zware onderdelen die zeker geen gif bevatten worden buiten beschouwing gelaten, en het percentage dat uit de bus komt wordt op het hele betreffende merk van toepassing verklaard op een moment dat het onderzochte type niet meer leverbaar is. Als dat geen rechtszaak waard is...

Over de aanleiding tot de laatste actie, een bloedonderzoek onder 1300 Nederlanders, wil ik alleen zeggen dat de onderzochte stoffen (onder andere TBBA of TBBPA dat in zo hoge concentraties in HP-computers zou zitten) wel in bloed zijn aangetroffen maar dat over de gezondheidseffecten niets bekend is. In het hele TNO-rapport [LINK: http://www.greenpeace.nl/multimedia/download/1/648830/0/rapporttno.pdf] komen de woorden 'health' of 'poison' niet voor. Greenpeace erkent dat zelf maar kopt toch: 'Er zit gif in ons bloed.' [LINK: http://www.greenpeace.nl/news/details?item_id=648814] Dat is pure misleiding.

Stuur dus de volgende tekst naar info@greenpeace.nl:

Beste Greenpeace,

Ik steun het milieu maar de manier waarop jullie actievoeren kan echt niet. Jullie vermommen een petitie als een test, schermen met onderzoek dat verouderd is en dat jullie beweringen niet ondersteunt, en jullie hebben het over gif waar dat niet gerechtvaardigd is. Dat vervuilt de discussie over het milieu in Nederland.

Hou daarmee op, want het ondermijnt je geloofwaardigheid en die van andere milieugroeperingen, en mij vergaat de lust jullie te steunen.

Hoogachtend,