Hallo mijnheer Donner? Hallo?

Herbert Blankesteijn

Alarm! Er zijn niet-afluisterbare telefoons te koop. Het wakkere Kamerlid Van Haersma Buma (CDA) heeft daarover vragen gesteld aan minister Donner. Wij vingen het volgende gesprek op:

Excellentie, is het waar dat vanaf maandag 17 november jl. mobiele telefoons op de markt verkrijgbaar zijn die niet afluisterbaar zijn?

Mijnheer Van Haersma Buma, doe me een lol. Als u naar de bekende weg vraagt stel ik voor dat u uw volgende vraag stelt. Als u het antwoord werkelijk niet weet schakelt u een fractiemedewerker in, of u kijkt op internet. Maar u weet het natuurlijk heel goed; u heeft vernomen van de introductie van de Cryptophone, anders zou u er nooit over zijn begonnen.

Welke mogelijkheden heeft u om te voorkomen dat dergelijke telefoons worden verkocht?

U bent zeker een Kamerlid uit het mediatijdperk? Vragen stellen die heel goed zonder minister kunnen worden beantwoord, om zo lang mogelijk in beeld te blijven. Doet u zelf eens moeite om na te gaan, of te laten nagaan, of deze apparaten in strijd zijn met de wet. Zoekt u zelf eens uit of de wet de verkoop of het gebruik kan reguleren. Daarna kunt u mij vragen of ik deze mogelijkheden toepas, zo ja, hoe, zo nee, waarom niet. En of ik van plan ben initiatieven te nemen tot verdere regelgeving. Als u uw huiswerk doet, doe ik het mijne.

Mijnheer de minister, bent u bereid de producenten van mobiele telefoons, en de producent van deze mobiele telefoons in het bijzonder, te wijzen op hun verantwoordelijkheid om het werk van opsporingsinstanties niet te hinderen?

Dat is tenminste een vraag die u niet zelf kunt beantwoorden. Toch vraag ik me af of ik het wel goed hoor. Het verkoopargument van deze telefoons is hun onkraakbaarheid. Dat is niet illegaal, en er is blijkbaar vraag naar. Moet ik dan de makers vragen of ze asjeblieft hun product wat minder conform de wens van de markt willen maken? U kunt op uw vingers natellen wat er dan gebeurt: dat wordt weggelachen. Dat lijkt me slecht voor het gezag van de minister. Waarom vraagt u niet gewoon of ik bereid ben zo nodig wettelijke maatregelen te nemen om het op de markt brengen van niet afluisterbare telefoons tegen te gaan?

Bent u bereid zo nodig wettelijke maatregelen te nemen om het op de markt brengen van niet afluisterbare telefoons tegen te gaan?

Goede vraag. Nee, de Europese regels staan dat niet toe. Wist u dat niet? En ook verder kunnen we weinig doen. De wet schrijft voor dat telefonie aftapbaar moet zijn. De gesprekken van de cryptophone zijn prima aftapbaar; we kunnen ze alleen niet ontcijferen. Dus zal de Wet Computercriminaliteit II bepalen dat degene die de sleutel heeft, deze desgevraagd moet overhandigen. Grappig genoeg is deze bepaling volstrekt futiel, want op www.cryptophone.nl staat dat de sleutel van elk Cryptophone-gesprek direct na afloop wordt gewist.

Er is wel meer futiel trouwens. Uw bezorgdheid bijvoorbeeld. Geen verstandige crimineel gebruikt nog een gsm, want het is makkelijk na te gaan welke nummers je wanneer hebt gebeld, en waarvandaan. Criminelen gaan niet en masse cryptophones kopen alleen maar omdat de inhoud van de gesprekken niet valt na te gaan.

Overigens kunt u op www.cryptophone.nl al maanden gratis een programmaatje downloaden dat elke pc-met-modem in staat stelt om onkraakbaar gecodeerd te bellen. Wie weet hoeveel honderden keren dat al is gedownload en gekopieerd - dat krijgt niemand ooit meer de wereld uit. Ik gebruik het zelf, voor gesprekken waar de Kamer en de pers geen lucht van mogen krijgen.