Geachte heer Kaaks,

Namens uw cliënt Micha Kat vraagt u mij mijn beschuldiging van laster aan het adres van Micha Kat, twee nummers terug in De Journalist, te onderbouwen. Dat doe ik bij deze. Om te beginnen stel ik vast dat volgens mijn woordenboek laster zoveel is als smadelijk kwaadspreken. Welnu.

Als ik in de zoekmachine Google de woordenreeks 'micha kat degezonderoker nrc neuken' intik, kom ik bij een reeks stukken van uw cliënt op de website Degezonderoker.nl van wijlen Theo van Gogh. Uit één daarvan citeer ik:

'Ik moet nog vertellen door wiens benen A de krant is binnengekropen, ik heb al maanden een tip liggen over de corrupte B []. Nog veel en veel meer tips en leads over belangenverstrengelingen en zakkenvullerij bij Lux et Libertas bereiken me. Maar ja geen tijd en geen geld om alles uit te zoeken.'

Hier wordt A ervan beschuldigd zich te hebben binnengeneukt, B van omkooppraktijken en een complete krant van allerlei onoirbaars, terwijl de auteur zelf meldt geen onderbouwing te hebben en deze ook niet na te streven. Als dat niet voldoet aan de hierboven gegeven omschrijving van laster, weet ik niet wat wel.

Uw cliënt heeft u ingeschakeld omdat hij mijn beschuldiging van laster beschouwt als laster. Denkt u dat de ironie van een en ander tot hem is doorgedrongen? Ik doe wat hij zelf frequent doet - terloops een ernstige beschuldiging uiten - en onmiddellijk klimt hij in de hoogste pen die hij kan vinden: de uwe. Ik denk niet dat Theo van Gogh het zo gewild zou hebben.

De portee van mijn stukje, en in het bijzonder van de door uw cliënt gewraakte passage, was nu juist dat wild om zich heenschoppende columnisten helpen de sfeer in Nederland te verzieken. Ik heb een van de personen die ik bedoelde een koekje van eigen deeg gegeven. De reactie van uw cliënt is een aanwijzing dat hij het in wezen met mij eens is. Wilt u aan hem de suggestie doorgeven dat hij zijn eigen toon matigt in plaats van te trachten mij de mond te snoeren? Dat zou Theo van Gogh níet zo gewild hebben - die had met mij wel raad geweten - maar het zou Micha Kat wel sieren.