IT-rubriek vrijdag 9 april 2004

Bedrijven zullen beter beschermd worden tegen spam. Althans, een motie van PvdA en CDA met die strekking kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De motie heeft een wonderlijke achtergrond, die tekenend is voor de moeilijke verhouding die veel politici nog altijd met hun pc hebben.

Er is een wet tegen spam onderweg door de pijplijn van de parlementaire besluitvorming. De Tweede Kamer heeft hem al goedgekeurd; de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. In die wet staat dat particulieren alleen spam mogen krijgen als ze zich daarvoor hebben opgegeven - dat heet opt-in. Voor bedrijven zou een opt-out-regime moeten gaan gelden: daar mag altijd spam heen, tenzij een bedrijf of medewerker van een bedrijf zich afmeldt. Een van degenen die voor deze regeling heeft gestemd is CDA-kamerlid Joop Atsma.

Toen Atsma onlangs in de Kamer klaagde over de spam die hij kreeg, werd hij door Bert Bakker van D'66 erop gewezen dat hij dat aan zichzelf te wijten had. Dus nu heeft Atsma zelf, samen met Martijn van Dam van de PvdA, een motie ingediend om ook bedrijven onder het opt-insysteem te laten vallen. Het is alleen niet zo duidelijk wat het effect zal zijn, en wanneer een eventueel effect in werking treedt. De motie is namelijk een oproep tot het wijzigen van een wet die zelf nog niet definitief is aangenomen. Nederland is daar overigens veel te laat mee. Minister Brinkhorst wil met aanpassingen wachten op de Europese evaluatie van de antispammaatregelen. Dat gaat dus wel even duren.

--

En als u mail krijgt van een bank waarvan u nog nooit had gehoord, ga dan even naar de site van Artists Against 419 (http://www.artists-against-419.mugus.com/419-fake-bank-websites.shtml). Daar staat een lijst van zo'n 200 websites van nepbanken die zouden kunnen proberen u van uw geld af te helpen. De sites worden gebruikt in combinatie met de bedelbrieven van zogenaamde Nigeriaanse notabelen die graag met uw hulp een miljoen of honderd willen witwassen. Menige particulier is daar tonnen aan kwijtgeraakt. 419 is overigens het nummer van de relevante bepaling in het Nigeriaanse wetboek van strafrecht.

Nepbanken zijn soms makkelijk te herkennen. Zo kreeg de IT-rubriek eens een mail van 'centralbankofnigeria@hotmail.com'. Maar soms zien de sites er professioneel uit, en dan is de checklist van Artists Against 419 handig. Het is overigens het makkelijkst om mailtjes van rijke onbekenden gewoon weg te gooien, net als die van loterijen waar u niet aan hebt meegedaan maar die u wel blijkt te hebben gewonnen. Deze week is in Wales nog een Nigeriaan veroordeeld tot 20 maanden cel voor dit soort oplichterspraktijken.

--

Een Amerikaanse maker van software voor stemmachines, VoteHere, heeft zijn software op internet openbaar gemaakt. Iedereen die dat wil kan ernaar kijken om te zien hoe de programmatuur werkt, en kan proberen er fouten in te vinden. David Dill, een deskundige van de universiteit van Stanford, geraadpleegd door MSNBC, noemt de stap van VoteHere 'zeer ongebruikelijk' en 'zeer gezond' en ook 'zakelijk een goeie zet'. Een oordeel over de software zelf heeft hij nog niet.

Amerikaanse stemmachines zijn in opspraak door mogelijk ondeugdelijke software. In Ierland wordt de software van de Nederlandse stemmachines van Nedap niet vertrouwd, vooral omdat de werking niet bekend is. Intussen zijn hierover in het parlement vragen gesteld aan minister De Graaf, niet zoals de IT-rubriek eerder meldde door Martijn van Dam maar door de CDA-ers Liesbeth Spies en Maarten Haverkamp. Wordt vervolgd.

--

En bewoners van de Noordoostpolder kunnen hun gemeente alleen tijdens kantooruren mail sturen. Dat meldt de Stentor, een site van samenwerkende regionale dagbladen. De situatie in Emmeloord was onhoudbaar geworden. De burgemeester zelf, Willem ridder van Rappard, had wel vier mailtjes gekregen met gevaarlijke virussen erin, aldus de Stentor. Met heldenmoed heeft hij de mailtjes niet geopend, een daad waarvoor de systeembeheerder hem naar verluidt zeer dankbaar is. Commentaar van de plaatselijke VVD-politicus Van Daalen: ‘Dit moet toch niet mogelijk zijn, dat mail met virussen tot de burgemeester doordringt.' Mail met virussen dringt tot iedereen door, meneer van Daalen, tenzij er normale antivirussoftware is geïnstalleeerd. Daar wordt in de Noordoostpolder nu aan gewerkt en daarom kunnen voor onbepaalde tijd de virussen alleen tijdens kantooruren bij de gemeente terecht.

 


Het materiaal dat hier verkrijgbaar is mag worden gedownload, gelezen en zelfs gekopieerd, maar alleen voor eigen gebruik. Vermenigvuldigen met winstoogmerk is niet toegestaan. Alles is copyright Herbert Blankesteijn, tenzij anders vermeld.