Schitterend toeval

Herbert Blankesteijn

Nu zelfs Ronald Plasterk Stephen Gould de woorden 'een schitterend ongeluk' in de mond legt, wil ik er maar eens wat van zeggen. In de interviewserie van de VPRO uit 1993 die deze woorden als titel droeg, noemt Gould het het ontstaan van de mens a glorious accident. 'Een schitterend ongeluk' is daarvan een kreupele vertaling, die afkomstig lijkt uit het woordenboek. Het is onwaarschijnlijk dat Gould het zo paradoxaal heeft bedoeld als programmamaker Kayzer het wilde horen, en het is jammer dat deze interpretatie een eigen leven is gaan leiden. 'Een prachtig toeval' is een betere weergave, en ook meer in overeenstemming met de uitleg die Plasterk aan Goulds woorden geeft.