Beperk toelating Nederlanders

Herbert Blankesteijn

Gerrit Zalm vindt Nederland vol (Volkskrant, 4 januari). Hij zei dat in het eerste lijsttrekkersdebat. Prompt vielen de andere lijsttrekkers over hem heen. Bos vond Nederland niet vol, Marijnissen verdedigde de asielzoekers en Balkenende 'keek wel uit' om Zalm te steunen.

Is Nederland vol? Volgens demografen niet. Er kan nog veel meer bij. Je kunt compacter bouwen, efficiënter inrichten, sleutelen aan de mobiliteit. Er zijn plekken op Aarde waar méér mensen minder ruimte hebben. Sterker, geef iedereen een vierkante meter en de hele wereldbevolking past op de Veluwe.

Is Nederland nog leuk? Het is hier óf wonen in naargeestig stedelijk gebied óf dagelijkse vervoersellende. Geen nieuwbouwwoning heeft meer dan een postzegeltje tuin, en de prijzen zijn voor jonge mensen te hoog. In je vrije tijd kun je beter thuisblijven: overal kun je over de hoofden lopen en sta je in rijen en files. Er is zwerfvuil, hondepoep, geluidsoverlast. Overal hoor je snelwegen, alle natuur is aangelegd. Bij het minste geringste schelden mensen elkaar de huid vol of slaan ze erop, agressief als ratten in een te volle kooi.

Nederland is niet fysiek vol, wel té vol naar menselijke maatstaven. De meeste politici willen dit niet toegeven. Ze denken dat dit dwingt tot een onaangename houding tegenover immigranten. Dat is een denkfout. Aangezien Nederland vooral vol is met Nederlanders, en Nederlanders zorgen voor de meeste geboorten, ligt daar het voornaamste probleem.

Iedere autochtone Nederlander die jammert over files, hoge woonkosten, vervuiling of agressie, moet zich afvragen hoeveel hij zelf heeft bijgedragen aan de drukte, met andere woorden hoeveel kinderen hij op de wereld heeft gezet. Ieder stel met meer dan twee kinderen is mede schuldig aan de toename van de bevolking.

Als Nederland zo vol is dat we minder mensen willen importeren, moeten we ook de voortplanting van autochtonen afremmen. Dat is politiek nog minder correct dan het weren van asielzoekers. Het botst met gevestigde levensovertuigingen, en met de perceptie van rechten en vrijheden van veel mensen. Maar het wordt tijd te erkennen dat de drukte in Nederland de onderliggende oorzaak is van een aantal belangrijke maatschappelijke problemen.

Hoe verdienen we dan de pensioenen? Doet niet terzake; een samenleving die alleen functioneert zolang de bevolking groeit, is niet in orde. Voorspellen de statistieken dan geen stabilisatie medio deze eeuw? Sorry, prognoses zijn altijd fout, en het is toch nu al te vol?

Het is zaak zinnig beleid te ontwikkelen voordat monsterlijke maatregelen als de Chinese eenkindpolitiek nodig zijn. Het afschaffen van de kinderbijslag en/of het belasten van alle kinderen na het tweede zou een goed begin zijn (een variant op 'de vervuiler betaalt'). Iedere ingezetene moet immers de mogelijkheid hebben om geluk te vinden in een gezin, en de bevolking mag niet te snel dalen. Rijken kunnen dan grotere gezinnen hebben, ja. Die hebben ook meer en grotere auto's, bezitten mooiere huizen en maken duurdere reizen; zo is dat nu eenmaal. Maar eerst moeten kiezers èn politici begrijpen dat het de Nederlanders zijn die Nederland te vol maken.