Kopieer of sterf

Herbert Blankesteijn

De bullshitprijs voor de maand april gaat alvast naar de BSA, alias de softwarepolitie. De BSA is bekend van invallen bij bedrijven die illegaal software gebruiken, en van de mening dat elk illegaal programma een omzetverlies vertegenwoordigt ten bedrage van de aanschafprijs. Dat legale software te duur is en dat de keus vaak gaat tussen een illegale Office en iets anders wat geen geld kost, wil de BSA niet weten.

De BSA heeft onderzoek laten doen door het bureau IDC, dat braaf de gewenste uitkomsten heeft opgehoest. IDC zegt op kosten van de BSA dat tien procent minder piraterij (van 40% van alle titels naar 30%) wereldwijd anderhalf miljoen banen zou opleveren, belastingopbrengsten zou verhogen met jaarlijks 64 miljard dollar, en de wereldeconomie met 400 miljard zou doen groeien.

Bovenop de foute veronderstelling over het omzetverlies doet IDC hier nog een verkeerde aanname. Die is, dat het geld dat naar softwarebedrijven vloeit door beperking van de piraterij, anders niet zou hebben bestaan. Op miraculeuze wijze wordt geld 'gegenereerd', dat door de IT-bedrijven bereidwillig in de economie wordt gepompt en naar de belastingdienst wordt gesluisd.

Nonsens natuurlijk. Dat geld wordt nu óók uitgegeven en komt evengoed in de economie terecht, waar het werk en belastinginkomsten oplevert. En je kunt dat geld maar één keer besteden.

Ik heb medewerkers van het Europees octrooibureau eens schouderophalend horen zeggen dat patentschendingen in Aziatische landen een vorm van ontwikkelingshulp waren. Kleine bedrijfjes in prille economieën konden zo tot wasdom komen; later gingen ze vanzelf de regels eerbiedigen. Idem met softwarepiraterij. Voor een Nederlands eenmansbedrijf is 500 voor Office, 1000 voor Photoshop of 2200 voor QuarkXpress al verschrikkelijk duur. Waar moet een Indonesische startup dat geld vandaan halen? Kopieer of sterf, is daar de keus.

Beperking van piraterij zal veel economische activiteit smoren. Voor zover het de opbrengsten van de gevestigde softwarebedrijven verhoogt, zullen die het oppotten (zoals een zekere Amerikaanse monopolist die de drijvende kracht is achter de BSA), met tientallen miljoenen tegelijk toestoppen aan over het paard getilde topmanagers, of uitgeven aan boekhouders en advocaten met het doel de fiscus te tillen.

Soms is de rover sympathieker dan de politie.