Wimdeetman.nl

Herbert Blankesteijn

 

Een jaar of vijf geleden hield Wim Deetman als voorzitter een nieuwjaarsspeech bij een bedrijf waar ik werkte. Hij roemde het belang van het bedrijf en de kwaliteit van onze producten, maar sprak de naam van het bedrijf consequent verkeerd uit. Ik voelde me persoonlijk beledigd.

 

Zo gaat dat dus als je regent bent. Je krijgt een boegbeeldfunctie aangeboden en daarvoor hoef je niets te doen, behalve een doodenkele keer een tekst voorlezen die door een ander is geschreven. Je verdiepen in het bedrijf waarvan je boegbeeld bent, is niet nodig. Er met wie dan ook over praten ook niet - als Deetman dat één keer gedaan had, had hij zijn vergissing niet gemaakt.

 

Deetman is ook voorzitter van EPN, het Electronic Highway Platform Nederland. In die hoedanigheid pleitte hij kort voor Kerst voor meer investeringen in informatie- en communicatietechnologie.

 

Meer investeren! Dat wil Deetman op een moment dat vrijwel alle bedrijven de ict-investeringen, met hun hoge kosten en onzekere baten, op een laag pitje zetten omdat ze zich deze luxe even niet kunnen veroorloven. Hij was nauwelijks uitgesproken of Berenschot maakte de uitkomsten bekend van een onderzoek onder tachtig dienstverlenende bedrijven. Extra investeren in ict levert niets op, zo blijkt. Meer training en scholing van het personeel wel. Harde cijfers uit de praktijk.

 

Deetman is weliswaar lid van de commissie 'Ict en Overheid', maar hoeveel belangstelling voor en verstand van de materie heeft hij werkelijk? Een aardige lakmoesproef hiervoor is iemands aanwezigheid op internet. De VVD-ers Cherribi en Zalm bijvoorbeeld hebben al geruime tijd een eigen site (al veronderstel ik dat met name Gerrit Zalm daar iemand voor in de arm heeft genomen). Nu kan ik me voorstellen dat je daarvoor te weinig tijd hebt, daar heb ik zelf ook last van, maar het minste wat je als politicus zou moeten doen is het reserveren van je eigen domeinnaam. Het gevaar is namelijk dat een ander ermee vandoor gaat. Dat is in het recente verleden onder andere Pim Fortuyn, Jan Peter Balkenende, Emile Ratelband en Haitske van de Linde overkomen. De advocaat die je nodig hebt om dit ongedaan te maken kost 150 euro per uur, terwijl het reserveren van de domeinnaam 15 euro per jaar kost. Het bedrijf Hosting.nl heeft laatst uitgezocht, niet los van eigenbelang uiteraard, dat VVD en SP in dit opzicht hun zaakjes goed hebben geregeld, terwijl GroenLinks en LPF alleen de naam van hun lijsttrekker hebben gedeponeerd.

 

Wim Deetman heeft geen site. Google verwijst alleen naar zijn uitspraken op journalistieke sites. Deetman.nl en deetman.com zijn in handen van andere Deetmannen. Wdeetman, wjdeetman, wimdeetman, in combinatie met .nl of .com, zijn allemaal nog vrij. Als je in toespraken de ict-visionair uithangt moet je niet in je handelen er blijk van geven dat internet je gestolen kan worden. Zo toon je je als politicus, als regent en als voorzitter onwaarachtig en ongeloofwaardig.

 

Deze column verschijnt ook in het weekblad Intermediair.