Beter geen breedband op school

Herbert Blankesteijn

KPN wil lagere en middelbare scholen gratis breedbandverbindingen geven. Als er geen wet is die dat verbiedt, zou die er moeten zijn. Het kan toch moeilijk anders gezien worden dan als dumping; NlTree, de huidige provider van de scholen, wordt ermee buiten gevecht gesteld.

Wat even moet worden uitgelicht, is de motivatie van KPN. Het bedrijf vindt het "belangrijk voor de concurrentiepositie van Nederland op de lange termijn om een goed opgeleide beroepsbevolking te hebben." Is het regelen van de Nederlandse concurrentiepositie een taak van KPN? Is de beroepsbevolking straks minder goed opgeleid als de breedbandverbindingen nu niet worden weggegeven?

Over dat laatste kan wel iets zinnigs worden gezegd. En dat is: het tegendeel is het geval. Het zal scholen niet ontbreken aan bandbreedte, en doordat ze daar geen geld aan hoeven uitgeven zullen ze meer kunnen besteden aan pc's en software. Maar dat is niet goed voor de concurrentiepositie van hetzij Nederland, hetzij KPN. Scholieren zullen héél goed leren waar ze moeten klikken om een mp3'tje of een kant-en-klaar werkstuk te downloaden, dat wel.

Op het ogenblik vind je de beste programmeurs in Azië en in Oost-Europa. Er zijn twee relevante verschillen tussen die gebieden enerzijds, en Nederland anderzijds. Eén: het onderwijs is er meer gericht (of was dat tot voor kort) op kennis en discipline en minder op flauwekul. Bètavakken staan er in hoger aanzien. Twee: de levensstandaard is er lager en daardoor zijn moderne computers en breedbandverbindingen er dunner gezaaid dan hier. Jongelui die iets leuks met de computer willen, moeten werkelijk handig zijn. En dat worden ze dus. De concurrentiepositie van Estland, Hongarije en India is voor jaren verzekerd. Grote bedrijven halen daar hun computerpersoneel of, nog makkelijker, nog goedkoper en nog beter voor die landen, ze brengen het computerwerk daarheen.

KPN snapt dit niet, of ze snappen het wel en stellen de zaken doelbewust anders voor. Feit is dat ze een markt kapen èn ons opzadelen met een downloadgeneratie.