Hinderljk volgen

Herbert Blankesteijn

In de vorige aflevering van deze rubriek bleken dagboeken op internet, zogeheten weblogs of blogs, journalistieke embargo's zinloos te maken. Nu gaan ze de journalistiek direct beconcurreren.

De Amerikaan Dave Winer [http://www.scripting.com/] wil tijdens de komende presidentsverkiezingen de kandidaten hinderlijk volgen. Hij meent dat politici bij lokale spreekbeurten alles kunnen beloven wat ze maar willen. Het publiek is meestal klein. Als er journalisten aanwezig zijn, zijn die weinig invloedrijk. Niemand houdt dergelijke kandidaten aan hun uitspraken.

Webloggers zouden dergelijke bijeenkomsten op hun sites moeten verslaan. Zo kun je tijdens een verkiezingscampagne bijhouden of een kandidaat zichzelf tegenspreekt en of wat hij belooft allemaal uitvoerbaar is. Na de verkiezingen zou je zijn geheugen kunnen opfrissen.

Winer vindt dat beroepsjournalisten een 'absolutely terrible job' doen. Hij wil studenten opleiden tot verkiezingsloggers.

Waarschijnlijk onderschat Winer wat nodig is om zijn plan uit te voeren. Amateurs even trainen is onvoldoende. De meest webloggers leuteren maar wat. De hoogst aangeschreven weblogs zijn van journalisten, zoals de Nederlander Tonie van Ringelestijn en de Amerikaan Kevin Sites. Van Ringelestijn wordt er inmiddels voor betaald (door Quotenet, samen met vier collega's). De weblog is dan gewoon een journalistieke vorm.

Bij het volgen van verkiezingen is het waarschijnlijk niet genoeg aantekening te houden van wat een kandidaat zegt. Stel dat deze op een dag een belofte schendt. Dan kun je wijzen op een weblog waarin die belofte wordt vermeld, maar als de kandidaat ontkent? Je kunt niet zonder opnamen van elke toespraak. Verstaanbaar graag. De meeste geluids- of video-opnamen die door amateurs worden gemaakt klinken of ze onder water zijn opgenomen. Nog een extra cursusje?

Winers plan zou door beroepsjournalisten moeten worden uitgevoerd. Maar dan is het te duur. Hopelijk zet hij door, en wordt het een daverend succes. Een openbare database van verkiezingsbeloften zou al prachtig zijn. Het is prima als de gevestigde journalistieke orde op de hielen wordt gezeten door jonge honden. Om niet te zeggen: hinderlijk wordt gevolgd.