Recht op weerwoord?

Herbert Blankesteijn

De Raad van Europa werkt aan een richtlijn over het recht op repliek op websites. Eind juni is een 'preliminary draft' veranderd in een 'draft', die nog een lange weg heeft af te leggen door de pijplijn der internationale besluitvorming. Het plan heeft een paar pikante elementen.

Individuen en rechtspersonen waarover een website onjuistheden debiteert zouden altijd een weerwoord mogen publiceren op dezelfde site, op een even prominente manier. Een link op de oorspronkelijke site naar een andere lokatie zou ook goed zijn. Dergelijke regels bestaan al voor andere media. Ze zijn vastgelegd in Resolutie (74) 26 van de Raad uit 1974, maar hebben niet overal kracht van wet. Wel in België bijvoorbeeld, niet in Nederland.

De Raad van Europa houdt rekening met speciale eigenschappen van internet. De lengte van een repliek wordt niet aan grenzen gebonden want het web heeft ruimte genoeg. (En wie wijdlopig is benadeelt zichzelf want lange teksten worden op internet toch niet gelezen.)

Grappig is dat in de laatste versie personen die op internet publiceren dezelfde verplichting hebben. Goed gezien, want iederéén kan publiceren op het Web. Theo van Gogh kan dan op zijn site niet meer iedereen beledigen zonder althans een link naar een antwoord op te nemen.

Minder grappig is dat, als ik het goed lees, het recht op repliek al geldt bij 'contested information', 'claimed to be inaccurate'. Zo kunnen we wel aan de gang blijven. Ik betwist wat u schrijft, dus moet u mijn mening publiceren!

In het radioprogramma Telescoop mopperden Ren de Vree van de NVJ en Frank Kalshoven van de Volkskrant over het voorstel. Dat snap ik maar half. Het is niet leuk voorgeschreven te krijgen wat je moet publiceren. Maar professionele journalistieke sites zoeken juist de interactiviteit en de discussie. Overal zijn fora. Veel publicaties op internet (bijvoorbeeld het Dagblad van het Noorden) laten iedereen reageren op elk artikel. Hoe meer reacties hoe liever. Wat geeft het als verplicht wordt wat je toch al wilt?