Ze houdt wél van spam, ze houdt niét van spam…

Herbert Blankesteijn

 

Het is niet erg dat rechters zich bezighouden met wat op digitaal gebied mag en wat niet. Het is wel erg vervelend dat ze elkaar telkens tegenspreken, terugfluiten en onderuit halen.

 

Monsterboard mag niet adverteren op pagina's met zoekresultaten voor 'Intermediair' - Monsterboard mag wél adverteren op pagina's met zoekresultaten voor 'Intermediair'.

Microsoft moet worden opgesplitst - Microsoft hoeft niet te worden opgesplitst.

Kazaa moet zijn gebruikers beletten het auteursrecht te schenden - Kazaa hoeft niet zijn gebruikers te beletten het auteursrecht te schenden.

Abfab mag niet spammen naar klanten van Xs4all - Abfab mag wél spammen naar klanten vanXs4all.

 

Inderdaad, nu heeft Xs4all weer een nederlaag geleden in het vervolgverhaal rond de spam van Abfab. Het lijkt wel een loterij. Aan het rijtje geleerden die elkaar telkens tegenspreken (pedagogen, kernenergie-experts, milieukundigen, medici) kunnen we inmiddels de rechters wel toevoegen, met dit verschil dat de uitspraken van rechters in de bedoelde zaken gaan over materie waar ze géén verstand van hebben.

 

Wat de spam betreft vind ik [Opting Out] dat er in een beschaafd land maar één mogelijkheid is: opt-in, dat wil zeggen dat je die troep alleen krijgt wanneer je erom vraagt. Direct-marketingbedrijven spartelen tegen omdat ze weten dat geen sterveling dat zal doen. In het persbericht over de laatste rechterlijke uitspraak wijst Xs4all er fijntjes op dat het door Europese wetgeving over ongeveer anderhalf jaar uit moet zijn met de overlast door Abfab en consorten.

 

Op mijn eigen pc heb ik radicale maatregelen genomen. De meeste spam komt uit de domeinen aol.com en yahoo.com, waar ik nooit 'echte' mail vandaan krijg. Ik heb filters gemaakt die zonder meer alle mail uit die domeinen weggooien. Probleem nagenoeg opgelost. Zulke filters blijven waarschijnlijk nodig, want spam uit de VS valt niet onder de Europese regels.

 

Huiskamervraag 1: Waarvandaan krijg jij de meeste spam?

 

Mail van Abfab heb ik nooit gehad, maar ik verwacht dat een filter bij Abfab ook werkt. In mijn mailprogramma Eudora vind je de mogelijkheid om filters in te stellen onder 'Tools', in Outlook Express heten filters 'berichtregels' en zitten ze onder 'Extra'. Ook kun je programma's gebruiken als SpamBuster of MailWasher, maar het gebruik hiervan kost meer tijd dan de spam met de hand wissen.

 

Huiskamervraag 2: Wat is jouw favoriete antispammaatregel?

 

Hoewel ik spam haat, en Xs4all mijn sympathie heeft, verbaas ik me over de argumentatie van de internetaanbieder. In de zaak tegen Abfab maakt Xs4all onderscheid tussen gewenste en ongewenste mail, en tussen mail met als functie reclame, en de rest. Dat zijn inhoudelijke maatstaven. Juist Xs4all heeft altijd volgehouden alleen doorgeefluik te willen zijn, en geen politieagent. Wat gebruikers bijvoorbeeld op hun homepages plaatsen, is niet de zaak van de provider. Xs4all scant mail van gebruikers niet op virussen omdat het briefgeheim zou worden geschonden, wat ik onzin vind (omdat een virusscan niets onthult over de verdere inhoud van de mail) en schandelijk (omdat scannen door providers het virusprobleem vrijwel zou elimineren).

 

Als ze spam willen bestrijden gebruiken ze opeens wel een inhoudelijk criterium, en vinden ze zichzelf géén neutrale doorgever meer! Dat klopt niet. Xs4all laadt de verdenking op zich meer te kijken naar de kosten dan naar zijn eigen principes. Homepages in de gaten houden en scannen op virussen kost namelijk geld, terwijl het uitbannen van spam kosten bespaart. Als Xs4all consequent was beperkte het bedrijf zich tot het geven van hulp bij het instellen van spamfilters [http://www.xs4all.nl/nieuws/overzicht/spamfilter.html], zoals ze in het geval van virussen alleen scanners aan hun abonnees geven.

 

Ook het argument van Xs4all dat spam een aantasting is van de privacy, is een misvatting. Het sturen van niet op de persoon gerichte post kan nooit een aantasting zijn van de persoonlijke levenssfeer. Het is vervelend, het geeft overlast en het kost geld, maar het is van andere orde dan door het raam gluren, telefonisch hijgen of het via internet inventariseren van de software op mijn pc. Spam heeft niets met privacy te maken.

 

Xs4all vecht voor een goede zaak om de verkeerde redenen. Hopelijk kunnen we hier over anderhalf jaar over ophouden.