U wilt geen spam? Uw mailadres graag

Herbert Blankesteijn

 

Spammers overal ter wereld balanceren op een uiterst slap koord. Als ze op de oude voet doorgaan, komen er wettelijke maatregelen van Californië tot Griekenland. Dus proberen ze aan zelfbeperking te doen. Uit dit dilemma komt onder andere het Infofilter voort, dat de Nederlandse associatie van direct marketingbedrijven DMSA vorige week heeft geïntroduceerd (www.dmsainfofilter.nl).

 

Eerder heb ik geschreven over de activiteiten van de DMSA op het gebied van sms-spam ('Opting Out'). Hun ontwerpgedragscode is onvoorstelbaar coulant voor sms-ende bedrijven.

 

Het Infofilter bestrijkt de brievenbus, de vaste telefoon, de mobiele telefoon, sms en e-mail. Verder is er een mogelijkheid om telefonisch marktonderzoek buiten de deur te houden, en je kunt zelfs overleden personen vrijwaren van commerciële boodschappen.

 

Ik wil de DMSA krediet geven voor het geven van deze mogelijkheid. Ze hebben ook, zoals ze zelf tevreden opmerken, gezorgd voor de invoering van de brievenbussticker om de wekelijkse stortvloed van folders in te dammen. Dat werkt vrij goed, en het resultaat telt.

 

Maar liever had ik geen folders in de bus én geen lelijke sticker op de deur. Het irriteert me dat ik nu moeite moet doen om aan nieuwe vormen van reclame te ontkomen. Daar gaat het om in de discussie over spam: waar halen ze het recht vandaan je met al die troep te bestoken? Hebben ze dat recht tot je 'au' roept, of hebben ze dat recht alleen als je 'asjeblieft' zegt?

 

Als je probeert van reclame af te komen op de DMSA-site, merk je dat het bestaansrecht van deze club is, reclame juist wél te sturen. Het zou makkelijk zijn als je op één pagina de benodigde persoonlijke gegevens kon intikken (natuurlijk heeft de DMSA je naam, adres, telefoonnummers en mailadres nodig), waarna je op dezelfde pagina zou kunnen aankruisen van welke vormen van reclame je verschoond wilt blijven; mail, sms, telefoon enzovoort.

 

Maar zo werkt het niet. Je moet eerst aanklikken welke vorm van direct marketing je kwijt wilt, en dan de bijbehorende gegevens intikken. Als je nog een medium reclamevrij wilt hebben, kun je opnieuw beginnen. Zo ben je vijf keer langer bezig dan nodig.

 

Waarschuwing: geen handige aanbiedingen meer!, meldt de site telkens. Walgelijk, dat geslijm, alsof ik ooit één zo'n 'aanbieding' handig genoeg heb gevonden om erop in te gaan. Alsof ik niet mans genoeg ben om een product te vinden als ik het nodig heb.

 

Huiskamervraag 1: Wie vindt direct marketing waardevol? Laat gerust weten.

Nog dwazer wordt het als je de details bekijkt. In het geval van post, sms, telefoon en marktonderzoek worden je gegevens voor drie jaar bewaard. Voorgoed afmelden kan dus niet. Als je verhuist willen ze natuurlijk de nieuwe bewoner van je huis, en de nieuwe bezitter van het telefoonnummer graag bespammen.

 

Op de pagina voor e-mailspam kun je drie mailadressen opgeven. Heb je er meer, dan moet je de procedure vaker doorlopen. De gegevens worden voor mail maar één jaar bewaard! Terwijl je een mailadres juist kunt houden als je verhuist. Je moet je dus elk jaar weer aanmelden, pardon, afmelden, en voor elk drietal mailadressen dat stomme formulier weer helemaal invullen.

 

En als je dat een keertje vergeet: ze hebben je mailadres, dus….

 

Huiskamervraag 2: Wie heeft het Infofilter bewust links laten liggen? Wie heeft er ervaring mee?

 

En het mooiste komt als je klaar bent. Dan weten ze dat je niet wilt worden lastig gevallen. Dan krijg je tot besluit een webpagina met… een enquête! Met de vraag of je misschien toch via een van de genoemde media reclame zou willen ontvangen over:

 Banken en verzekeraars

 Tijdschriften, dag- en weekbladen

 Reizen, vrije tijd

 Postorderaars en internetwinkels

 Hardware, sofware en telefoon

 Goede doelen

Het is het definitieve bewijs dat er geen sticker moet op mijn inbox, maar op de outbox van de DMSA en de aangesloten bedrijven:

 

NEE! GEEN ENKELE VORM VAN RECLAME, AANBIEDINGEN, MARKTONDERZOEK OF ENQUÊTES MAG DIT PAND VERLATEN, TENZIJ AAN DIEGENEN DIE DAAR VIA EEN ERKEND NOTARIS TEGEN BETALING VAN HET GEBRUIKELIJKE TARIEF TOT DRIEMAAL TOE SCHRIFTELIJK OM GESMEEKT HEBBEN, EN DAN NOG ALLEEN VOOR DE DUUR VAN EEN MAAND, WAARNA DE SMEEKBEDE MOET WORDEN HERHAALD.