‘Telefoonnummer’ is een verouderd begrip

Herbert Blankesteijn, Technisch Weekblad voorjaar 1997

 Telefoonaansluiting, telefoontoestel en telefoonnummer waren tot voor kort onafscheidelijk. Wel hebben we geleerd dat je in de winkel een ander toestel kunt kopen, maar dat zal thuis alleen rinkelen als je ene, eigen nummer door iemand wordt gekozen. Bij ISDN, digitale telefonie, is dat radikaal anders. Zo radikaal dat er dingen blijken te kunnen die niemand vertelt.

Met de nieuwe, dure, digitale toestellen (telefoons, faxen, ISDN-modems - ze worden natuurlijk snel goedkoper) kun je maximaal acht nummers hebben, waarvan je er maximaal twee tegelijk kunt gebruiken. Dat dit zo is legt PTT Telecom uit in de brochures die je toegestuurd krijgt als je je geïnteresseerd toont in ISDN. Een stuk minder duidelijk wordt uitgelegd dat een digitaal toestel niet vastgebakken zit aan één nummer. De ISDN-draad vertakt zich door uw huis of kantoor zoveel u wilt; elk apparaat ontvangt hetzelfde signaal. Alle gesprekken voor al uw nummers bereiken ieder toestel. Maar ieder gesprek is als het ware gemerkt: dit gesprek is voor nummer zo-en-zo. En u kunt zelf aan een digitaal toestel opgeven welk nummer, of zelfs welke nummers, het moet beantwoorden. Elk digitaal toestel een eigen nummer of combinatie van nummers! Zo rinkelt de telefoon in mijn werkkamer ook voor ons privénummer, maar de telefoon in de huiskamer niet voor zakelijke gesprekken. Als ik wil kan ik dat morgen veranderen.

 PTT Telecom houdt deze informatie niet geheim, maar ik heb wekenlang regelmatig met het informatienummer gebeld zonder dat dit als interessante mogelijkheid werd genoemd. Ook in de brochures die ik heb gelezen staat het niet. Nog opmerkelijker was de volgende bijzonderheid. Ik wilde via ISDN bellen, faxen en gebruik maken van Internet. Ik meende dus een telefoonnummer (eigenlijk twee), een faxnummer en een Internetnummer nodig te hebben. Fout. Nummers zijn er alleen voor binnenkomende gesprekken. De PC, althans het internettende deel daarvan, wordt nooit gebeld, en heeft dus geen apart nummer nodig. Je kunt aan je ISDN-modem hetzelfde nummer toekennen als je aan een willekeurig ander apparaat hebt gegeven. U denkt misschien dat dan dat nummer bezet zal zijn wanneer je met Internet bezig bent? Mis, zolang er niet al twee gesprekken tegelijk worden gevoerd zal een ander toestel dat voor hetzelfde nummer is geprogrammeerd toch overgaan.

 Het moet zelfs mogelijk zijn een toestel te programmeren om geen enkel gesprek te beantwoorden. Zo’n toestel is er alleen voor uitgaande gesprekken. Waarom biedt PTT Telecom geen abonnementen zonder nummer? Handig voor openbare telefoons en voor mensen die niet gebeld willen worden, en het scheelt schaarse nummers. Het zou goedkoper kunnen zijn. Of zijn ‘telefoonnummers’ nu nog om administratieve redenen nodig? Dat zou beschamend wezen. Want als iedereen straks, zoals de PTT wil, aan de ISDN gaat en twee of meer nummers neemt, zijn we zo weer aan een omnummering toe.

 


Dit artikel mag worden gedownload, gelezen en zelfs gekopieerd, maar alleen voor eigen gebruik. Vermenigvuldigen met winstoogmerk is niet toegestaan. Copyright Herbert Blankesteijn.