Elektroblad op CD-i

Herbert Blankesteijn, Technisch Weekblad 8 februari 1995


De interactieve CD is geen curiositeit meer maar een medium als alle andere, dat zich moet bewijzen en een plaats op de markt moet zien te veroveren. Met de computergroriŽnteerde CD-ROM gaat dat vanzelf, met de televisieaccessoire CD-i van Philips iets moeizamer, maar deze twee concurrenten ontwikkelen zich wel op een vergelijkbare manier. Er zijn op zichzelf staande publikaties als spelletjes, videoprodukties, naslagwerken, cursussen. Langzamerhand wordt de interactieve CD ook ontdekt als reclamemedium: hij wordt voor een prikje aangeboden (boekenweek) of bij een tijdschrift gevoegd.

ERM, vaktijdschrift voor de elektrodetailhandel, gaat vanaf nu zijn abonnees twee keer per jaar gratis een bijlage op CD-i bezorgen. De juichkreet van de uitgever 'ERM verschijnt als eerste tijdschrift in Nederland op CD-i' is een tikje overdreven. ERM als zodanig verschijnt niet op CD-i; het gaat om een aanvulling op het blad zelf. De eerste onafhankelijke, periodiek verschijnende publikatie op CD-i heeft zich nog niet gemeld.

De reden waarom ERM deze stap heeft genomen vinden we op de CD-i zelf, in een inleiding annex verantwoording. Vroeger gaf het blad hoofdzakelijk produktinformatie, maar na lezersonderzoek is enige tijd geleden besloten het accent te leggen op achtergrondverhalen. Waarna vervolgens bleek dat de lezers (overwegend elektrodetaillisten) de tabellen met produktgegevens node misten. Die staan nu dus op de CD-i. Maar dat niet alleen. Er zijn minidocumentaires over marktontwikkeling van de laatste jaren van drie produktcategorieŽn: witgoed, klein huishoudelijk (scheerapparaten, broodroosters e.d.) en bruingoed (audio en video). Merkwaardig daarbij is wel dat het deel over kleine huishoudelijke apparaten kennelijk van een andere informatieleverancier afkomstig is en alleen de eerste helft van 1994 behandelt. Ook qua vormgeving wijkt dit deel af van de andere twee.

De CD heeft met het moedertijdschrift gemeen dat er ruimschoots advertenties in zijn opgenomen. Hinderlijk is het dat deze niet als zodanig worden aangekondigd. De menukeuze 'Introductie CD-i' start niet een afgewogen redactioneel stuk over Philips' kasplantje maar een uitgebreide reclamespot. Het hoofdstuk 'Noviteitenshow' is van hetzelfde laken een pak. Een doodgewone reeks commercials waar je noch als detaillist, noch als consument veel aan hebt. Zelfs als bewegend behang in de winkel kun je je iets leukers voorstellen.

Met het produktenoverzicht kun je snel een overzicht krijgen van wat er te koop is, met specificaties en al. Je kunt antwoord krijgen op gerichte vragen als: wat zijn de afmetingen van de duurste televisie van Philips? Adressen van fabrikanten en importeurs zijn makkelijk oproepbaar evenals afbeeldingen van de produkten, als die tenminste aanwezig zijn. Aan de andere kant is er ook veel op aan te merken. Er worden wel specificaties gegeven, maar deze kunnen niet worden gebruikt als zoekcriterium. Je kunt dus niet automatisch zoeken naar televisies onder een bepaalde prijs, een tuner met minimaal zoveel voorkeuzezenders of koelkasten met die-en-die inhoud. Laat staan dat je combinaties van eigenschappen zou kunnen opgeven.

De specificaties zelf hadden ook wel vollediger gekund. Van midisets wordt wel aangegeven uit hoeveel componenten ze bestaan, maar niet welke dat zijn, of wat voor extra aansluitmogelijkheden de versterker heeft (belangrijk als je de tv, video of CD-i op de stereo wilt aansluiten). Op een goeie foto in een folder is dat vaak nog wel te zien, maar het televisiebeeld mist daarvoor de scherpte. Bovendien zijn niet alle apparaten met een afbeelding vertegenwoordigd. Vooral bij B&O is dat een gemis. Waarschijnlijk hebben de plaatjes de status van advertenties en moest daarvoor betaald worden. Zo kun je bij sommige merken klikken op een ikoon dat 'bewegend beeld' aankondigt. Daarvoor word je dan gestraft met de zoveelste commercial...

Deze CD-i zal de stapel folders in de elektrozaak zeker niet overbodig maken; het is mogelijk wel een nuttige aanvulling, bijvoorbeeld bij het zoeken van inlichtingen over apparaten die de winkelier niet bij de hand heeft. De klant kan er eventueel zelf mee spelen. Is dat de bedoeling, dan kan de detaillist bepaalde gegevens op de CD-i ontoegankelijk maken, bijvoorbeeld de prijzen.

ERM CD-i is los verkrijgbaar: fl. 99,50 ex.BTW, afd. Lezers Services ERM, Antw.nr. 16014, 1000 SE Amsterdam.


Dit artikel mag worden gedownload, gelezen en zelfs gekopieerd, maar alleen voor eigen gebruik. Vermenigvuldigen met winstoogmerk is niet toegestaan. Copyright Herbert Blankesteijn.
Terug naar het CD-i-menu.

Terug naar het Hoofdmenu Archief Herbert Blankesteijn.